Corona revalidatie

Corona revalidatie

Groh Fysiotherapie biedt revalidatie voor ex-coronapatiënten

Ons gespecialiseerd behandeltraject is gericht op het herstel na het thuis, in het ziekenhuis en/of in een revalidatiecentrum doormaken van het coronavirus. Met de nodige longrevalidatie ervaring helpen wij u in uw herstel!

Door het coronavirus kunt u verlies van kracht en conditie ervaren, waardoor activiteiten minder makkelijk of zelf moeilijk uitvoerbaar zijn geworden. Hierbij kunnen klachten zoals kortademigheid, benauwdheid en vermoeidheid nog lang de terugkeer naar algemeen dagelijks functioneren bijvoorbeeld werk en sport, bemoeilijken.

Wij begeleiden u met de meest actuele kennis. Samen brengen we in kaart waar uw moeilijkheden liggen, wat uw wensen zijn voor de toekomst, op korte en lange termijn, en hoe we dit gaan doen. Met een gericht oefenprogramma gaan we aan de slag om uw kracht en conditie te verbeteren, tussentijds kunnen we het programma bijstellen waar nodig. We informeren u met de laatste informatie over het coronavirus en wat dit betekent voor uw lichaam en uw herstel. Tijdens het behandeltraject ondersteunen we u wanneer nodig met ademhalingsoefeningen, leefstijl advies en begeleiding bij uw dagelijks functioneren.

Goede samenwerking

Onze coronatherapeuten zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet en LEF010 (Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie regio Rotterdam), zo blijven we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en behandelstrategieën omtrent het coronavirus en de revalidatie hiervan. Daarnaast zorgen deze netwerken voor korte lijntjes met andere specialismes en zorgverleners zoals diëtetiek, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en de wijk(long)verpleegkundige. 

Binnen de wijk Hillegersberg zijn wij onderdeel van het Covid-19team voor eerstelijns zorg.

Samen (werken) tegen COVID-19

Een eerste gesprek zal bij ons dan ook meer zijn dan alleen een fysiotherapeutische intake. Wij gaan ons richten op alle facetten die bij uw herstel aan de orde komen.

Op weg naar uw positieve gezond! (#mijnpositievegezondheid, mijnpositievegezondheid.nl)

Het behandeltraject is onderverdeeld in 3 fasen:

  • Fase 1: De Thuisfase: 1ste 6-8 weken na thuiskomst uit ziekenhuis/instelling/of 1ste dag symptoomvrij bij thuis doormaken van het coronavirus.
  • Fase 2: Revalidatiefase: vanaf 6-8 weken na ontslag tot 6-9 maanden na ontslag.
  • Fase 3: Evaluatie, afsluiting en nazorgfase: vanaf 6-9 maanden tot 12 maanden na ontslag.

De behandelingen zullen in de eerste fase op afstand plaatsvinden, bij voorkeur via videobellen. Mocht dit niet mogelijk zijn in uw situatie, bespreken we graag telefonisch de andere opties.

Deze fase is erop gericht om uw gezondheidsprobleem en beperkingen in kaart te brengen, metingen, ademhalingsoefeningen en eventueel lichte functionele oefeningen te doen. Tevens zullen we aandacht geven aan eventuele emotionele nasleep en uiteraard het gezamenlijk opstellen van uw persoonlijke behandelplan. 

Vanaf de tweede fase gaan we aan de slag in onze praktijk of bij u thuis. We kunnen nu starten met het gemaakte behandelplan, waarin we de oefentherapie en training gaan uitbreiden en intensiever maken.

In de derde fase gaan we samen zorgen voor het behoud van uw dagelijks functioneren. We zullen evalueren en onderzoeken waar u nog hulp behoeft en waarin u zelfstandig verder kunt. We creëren zo de benodigde toekomstbestendige voorwaarden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de terugkeer aan uw sport of het aansluiten bij een sport- of trainingsactiviteit in de buurt. Wellicht vindt u aansluiting bij één van onze Medisch Fitness groepen.

Tijdens het gehele traject houden we goed contact met uw huisarts en eventuele andere betrokken zorgverleners.

Klachten t.g.v. COVID-19 waarmee we u kunnen helpen:

  • Kortademigheid en/of benauwdheid
  • Vermoeidheid
  • Moeite met dagelijkse activiteiten, verminderde conditie
  • Verminderde kracht
  • Verminderde ‘Positieve Gezondheid’

Therapeuten


Neem gerust contact op als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen.

Telefonisch

010 - 461 04 80